solidstandards-home

Zvýšení kvality a zavádění kvalitativních a trvale udržitelných standardů pro pevná biopaliva

Projekt SolidStandards je zaměřen na dosavadní a aktuální vývoj v oblasti kvality a trvalé udržitelnosti pevných biopaliv, konkrétně na vývoj systémů standardizace a certifikace.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropská komise jsou zodpovědné za standardizaci, respektive za politická rozhodnutí týkající se kvality pevných biopaliv a kritérií trvalé udržitelnosti.

Tyto iniciativy mají značný vliv na práci všech článků v užitkovém řetězci biomasy. Procesy a jejich výstupy, které k těmto iniciativám vedou, jsou však složité, a někdy i netransparentní. Je zde také riziko, že průmysl s pevnými biopalivy není dostatečně zapojen do přípravy normalizačních nebo právních prostředků.
V rámci projektu SolidStandards, budou informováni a školeni aktéři z oblasti pevných biopaliv v tématech standardizace a certifikace. Zároveň budou takto sbírány ohlasy a připomínky, které následně předáme relevantním standardizačním orgánům a politikům.

Hlavní aktivitou projektu je organizace 35 vzdělávacích seminářů pro výrobce, obchodníky a koncové uživatele pevných biopaliv, a pro subjekty zapojené do standardizace a certifikace. Účelem všech školení je  zvýšení schopnosti těchto cílových skupin realizovat kvalitativní a trvale udržitelné standardizace a certifikace.
Konsorcium bude spolupracovat se 7 vybranými společnostmi zabývajícími se pevnými biopalivy a bude je podporovat při zavádění evropských standardů kvality. Tento proces bude dokumentován a následně poslouží  jako vodítko pro zavádění standardizace.

Abychom mohli přispět do diskuse o závazných kritériích trvalé udržitelnosti pevných biopaliv, zahrnují projektové aktivity organizace seminářů s hlavními subjekty. Na těchto seminářích budou formulována doporučení k povinným požadavkům na udržitelnost pevných biopaliv pro Evropskou komisi. S ohledem na rozhodnutí  EK, existující režimy udržitelnosti budou analyzovány, přezkoumány, posouzeny z hlediska souladu s rozhodnutím EK a testovány v řadě případových studií z praxe.
V neposlední řadě projekt obsahuje několik nástrojů pro získávání zpětných vazeb od průmyslu. Tyto zpětné vazby budou zaznamenávány, analyzovány a předány evropským a národním standardizačním organizacím v Evropě.

Projekt SolidStandards (EIE/10/218) je podpořen Evropskou komisí v rámci programu Intelligent Energy Europe.

 

Výhradní odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. EACI ani Evropská komise nejsou zodpovědné za jakékoli užití informací, které jsou na těchto stránkách uvedeny.

News

2014-May-30
The final publishable report including the achievements and impacts of the project can be downloaded here.

 

2014-May-22
Conference on Impact and achievements of IEE bioenergy projects.
The conference will present the impact achieved by the projects funded under the IEE programme as well as the final results of the 8 solid biomass and biogas projects coming to an end in 2014 including the SolidStandards project. For more information please click here.

 

2014-March-30
The final workshop that was held in Brussels was successful with very interesting feedback from the industry. Please click here to download the report.

 

2014-March-05
SolidStandards final workshop, Brussels, Belgium
A workshop will be held in Brussels on 05 March 2014. The aim of this workshop is to disseminate and discuss project results.
Please click here to download the Agenda.

 

2014-January-07
A training on wood chips, woody and non-woody pellets will be organised by CIRCE in Zaragoza, Spain on 15 January 2014.
Please click here to download the Agenda
For more information please contact:
Eva López Hernández,
Grupo BERA (CIRCE),
Tel: 876 555 511,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2013-November-14
HFA designed booklets with 54 wood chip and hog fuel samples, including the product declarations according to ÖNORM C 4005 and ISO/FDIS 17225-1. Download the excerpt of the english version here and the excerpt of the German version here.
For more information please contact Monika Steiner m.steiner(at)holzforschung.at

 

2013-July-10
The second training on wood pellets in Denmark will be organised on 20 August 2013 during the Danish wood pellet conference. For more information please check this link: http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Arrangementer/tr%C3%A6pillestandarder-kvalitetssikring.htm

 

2013-May-08
The training on General and sustainibility standardisation and wood pellets in The Netherlands will be organised on 3 June 2013

The second training on wood pellets in Germany will be organised on 04 June 2013

The second training on non-woody pellets in Poland will be organised on 18 June 2013

 

2013-April-04
The second training on wood chips in Germany will be organised on 13 May 2013

The first training on wood chips in Italy will be organised on 14 May 2013

The training on wood pellets in Bulgaria will be organised on 28 May 2013

 

2013-February-15
ÖNORM C 4005 & ÖNORM C 4006 published as national supplement to European solid biomass standards

2013-February-4
The training on wood chips in Finland will be organised on 9-10 April 2013

The second training on wood chips in Austria will be organised on 11 April  2013

 

2013-January-1
The training on firewood in Bulgaria will be organised on 5 March 2013

 

2012-December-12
International standards will supersede current European standards for solid biofuels

 

2012-December-1
The training on wood chips in Croatia will be organised on 16 January 2013

The training on wood pellets in Italy will be organised on 14 February 2013

 

2012-October-1
The first training on wood chips in Germany will be organised on 20 November 2012
The training on non-woody pellets in Germany will be organised on 29 November 2012

The training on non-woody pellets in Lithuania will be organised on 20 December 2012
The training on wood pellets in Lithuania will be organised on 26 November 2012

The second training on wood pellets in Poland will be organised on 23 November 2012

 

2012-September-3
The training on wood chips in Lithuania will be organised on 30 October 2012

2012-August-1
The training on briquettes, wood chips and firewood in Poland will be organised on 17 September 2012

The training on non-woody pellets in the Czech Republic will be organised on 19 September 2012

 

2012-May-3
The Dutch SolidStandards Training will be held in Utrecht June 7&8, 2012. Find more information here: http://www.nen.nl/web/Evenementen/Evenementenkalender/Training-over-normen-kwaliteit-en-duurzaamheid-vaste-biomassa.htm

 

2011-December-1
The SolidStandards standardization guidebook is finalised and ready for download.

 

2011-November-1
The SolidStandards sustainability guidebook is finalised and ready for download.

 

2011-October-26
The product standard for non-woody pellets (EN14961-6) and the specific quality ensurance standards (EN15234-2 to 6) have been officially approved.

 

2011-October-14
In a first round of consultation, more than 120 industry stakeholders from all over Europe have been consulted and contributed to the development of the SolidStandards training.

 

2011-July-22
www.solidstandards.eu is launched

 

2011-June-7
SolidStandards workshop on sustainability criteria for solid biofuels

 

2011-May-12
We are looking for companies interested in implementing European quality standards for solid biofuels

 

2011-April-1
Start of the SolidStandards project